transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sleep apnea - Treatment improves hypertension

Författare och institution:
Wolfgang Grotz (-); Nikolaus Bu?chner (-); Thomas Wessendorf (-); Helmut Teschler (-); Ludger Grote (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Heinrich F. Becker (-); Lars Christian Rump (-)
Publicerad i:
Medizinische Klinik, 101 ( 11 ) s. 880-885
ISSN:
0723-5003
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
positive airway pressure, ambulatory blood-pressure, breathing disorders, nitric-oxide, population, risk, association, hypopnea, therapy, hypoxia
Postens nummer:
80586
Posten skapad:
2008-12-09 13:03
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007