transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Molecular diversity at 18 loci in 321 wild and 92 domesticate lines reveal no reduction of nucleotide diversity during Triticum monococcum (einkorn) domestication: Implications for the origin of agriculture

Författare och institution:
B. Kilian (-); H. Özkan (-); Alexander Walther (Institutionen för geovetenskaper); J. Kohl (-); T. Dagan (-); F. Salamini (-); W. Martin (-)
Publicerad i:
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION, 24 ( 12 ) s. 2657-2668
ISSN:
0737-4038
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Nyckelord:
barley hordeum-vulgare, oryza-sativa, tetraploid wheats, near-east, genome, polymorphism, cultivation, selection, rice, aflp
Postens nummer:
80585
Posten skapad:
2008-12-09 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007