transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Statin treatment, reduced T-cell content of atherosclerotic plaques and cancer - Response by authors

Författare och institution:
Olov Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Journal of Internal Medicine, 260 ( 6 ) s. 594-594
ISSN:
0954-6820
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
80582
Posten skapad:
2008-12-09 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007