transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The influence of halide-mediated oxiodation on algae-born adhesives

Författare och institution:
Ronit Bitton (-); Mattias Berglin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Hans-Björne Elwing (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Carole Colin (-); Ludovic Delage (-); Philippe Potin (-); Havazelet Bianco-Peled (-)
Publicerad i:
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE, 7 ( 12 ) s. 1280-1289
ISSN:
1616-5187
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Polymerkemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik
Nyckelord:
small-angle scattering, laminaria-digitata, cross-linking, marine, spectroscopy, polyphenols, alginate, features, mussels
Postens nummer:
80581
Posten skapad:
2008-12-09 13:00
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007