transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Homocysteine and cognition - No longer a hypothesis?

Författare och institution:
A McCaddon (-); Björn Regland (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Medical Hypotheses, 66 ( 3 ) s. 682-683
ISSN:
0306-9877
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
alzheimers-disease, plasma homocysteine, dementia
Postens nummer:
80563
Posten skapad:
2008-12-09 12:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007