transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Circumpolar transport and air-surface exchange of atmospheric mercury at Ny-Alesund (79 degrees N), Svalbard, spring 2002

Författare och institution:
Jonas Sommar (Institutionen för kemi); L Wångberg (-); T. Berg (-); Katarina Gårdfeldt (Institutionen för kemi); J. Munthe (-); A. Richter (-); A. Urba (-); F. Wittrock (-); W.H. Schroeder (-)
Publicerad i:
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 7 s. 151-166
ISSN:
1680-7316
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
significant natural source, layer ozone depletion, south atlantic-ocean, dynamic flux chamber, gaseous mercury, polar sunrise, particulate mercury, methylated mercury, gas-exchange, heavy-metals
Postens nummer:
80526
Posten skapad:
2008-12-09 11:45
Posten ändrad:
2015-02-11 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007