transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Performance of Rhizopus, Rhizomucor, and Mucor in ethanol production from glucose, xylose, and wood hydrolyzates

Författare och institution:
Ria Millati (Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers); Lars Edebo (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Mohammad J. Taherzadeh (-)
Publicerad i:
ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, 36 ( 2-3 ) s. 294-300
ISSN:
0141-0229
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
Nyckelord:
saccharomyces-cerevisiae, acid production, lactic-acid, fermentation, oryzae, hydrolysate, dimorphism, rouxii
Postens nummer:
80525
Posten skapad:
2008-12-09 11:44
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007