transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementation and testing of a desert dust module in a regional climate model

Författare och institution:
Ashraf Zakey (Institutionen för kemi); F. Solmon (-); F. Giorgi (-)
Publicerad i:
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 6 s. 4687-4704
ISSN:
1680-7316
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
mineral aerosol production, general-circulation model, wind erosion, size distribution, united-states, optical-thickness, friction velocity, boundary-layer, east-asia, simulations
Postens nummer:
80520
Posten skapad:
2008-12-09 11:43
Posten ändrad:
2016-09-06 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007