transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intraurban differences of surface energy fluxes in a central European city

Författare och institution:
Brian Offerle (Institutionen för geovetenskaper); C.S.B. Grimmond (-); K. Fortuniak (-); W. Pawlak (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY, 45 ( 1 ) s. 125-136
ISSN:
1558-8424
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
urban areas, heat-storage, balance, models, parameterization, scheme, poland, lodz
Postens nummer:
80517
Posten skapad:
2008-12-09 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007