transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Investigation of the NMR spin-spin coupling constants across the hydrogen bonds in ubiquitin: The nature of the hydrogen bond as reflected by the coupling mechanism

Författare och institution:
Tell Tuttle (Institutionen för kemi); Elfi Kraka (Institutionen för kemi); Anan Wu (Institutionen för kemi); Dieter Cremer (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 126 ( 16 ) s. 5093-5107
ISSN:
0002-7863
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Nyckelord:
polarizable continuum model, density-functional theory, ab-initio methods, scalar couplings, chemical-shifts, relaxation interference, correlation-energy, protein structures, n-n, (3h)j(nc')
Postens nummer:
80508
Posten skapad:
2008-12-09 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007