transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strain-induced substitutional lability in a Ru(II) complex of a hypodentate polypyridine ligand

Författare och institution:
Björn Åkermark (-); Jens Bjernemose (-); Anna Börje (Institutionen för kemi); PJ Chmielewski (-); H Paulsen (-); O Simonsen (-); PC Stein (-); H Toftlund (-); JA Wolny (-)
Publicerad i:
DALTON TRANSACTIONS, ( 8 ) s. 1215-1220
ISSN:
1477-9226
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi
Nyckelord:
octahedral ruthenium(ii) complexes, catalytic hydrocarbon oxygenation, compact effective potentials, carbonyl porphine complexes, transition-metal complexes, exponent basis-sets, 2,4,6-tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine tpt, 1,2-metallotropic shifts, coordination-compounds, halide-complexes
Postens nummer:
80504
Posten skapad:
2008-12-09 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007