transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporal variations in heat fluxes over a central European city centre

Författare och institution:
Brian Offerle (Institutionen för geovetenskaper); C.S.B. Grimmond (-); K. Fortuniak (-); K. K?ysik (-); T.R. Oke (-)
Publicerad i:
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, 84 ( 1-3 ) s. 103-115
ISSN:
0177-798X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
urban areas, energy-balance, water-vapor, parameterization, scale, turbulence, radiation, emissions, model, co2
Postens nummer:
80502
Posten skapad:
2008-12-09 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007