transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can one assess the pi character of a C-C bond with the help of the NMR spin-spin coupling constants?

Författare och institution:
Dieter Cremer (Institutionen för kemi); Elfi Kraka (Institutionen för kemi); Anan Wu (Institutionen för kemi); Wolfgang Lu?ttke (-)
Publicerad i:
CHEMPHYSCHEM, 5 ( 3 ) s. 349-366
ISSN:
1439-4235
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi
Nyckelord:
magnetic-resonance spectra, internal vibrational-modes, density-functional theory, self-interaction error, chemical-bond, electron-density, correlation-energy, force-constants, c-13, approximation
Postens nummer:
80499
Posten skapad:
2008-12-09 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007