transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Continuity and Change: corporate identy in a Scandinavian perspective

Författare och institution:
Thomas Polesie (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-7246-086-5
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
80496
Posten skapad:
2008-12-09 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007