transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Streptococcus devriesei sp nov., from equine teeth

Författare och institution:
Matthew D. Collins (-); Torbjörn Lundström (-); Christina Welinder-Olsson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Ingrid Hansson (-); Ove Wattle (-); Roger A. Hudson (-); Enevold Falsen (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi)
Publicerad i:
SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY, 27 ( 2 ) s. 146-150
ISSN:
0723-2020
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
Postens nummer:
80493
Posten skapad:
2008-12-09 11:30
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007