transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modest phenotypic improvements in ASA-deficient mice with only one UDP-galactose : ceramide-galactosyltransferase gene

Författare och institution:
S. Franken (-); D. Wittke (-); Jan-Eric Månsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); R. D'Hooge (-); P.P. De Deyn (-); R. Lüllmann-Rauch (-); U. Matzner (-); V. Gieselmann (-)
Publicerad i:
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE, 5
ISSN:
1476-511X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
lysosomal storage diseases, substrate reduction therapy, enzyme replacement therapy, type-1 gaucher-disease, metachromatic leukodystrophy, n-butyldeoxynojirimycin, nervous-system, sulfatide storage, transgenic mice, mouse model
Postens nummer:
80482
Posten skapad:
2008-12-09 11:27
Posten ändrad:
2010-11-22 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007