transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Residue currents with prescribed annihilator ideals

Författare och institution:
Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE, 40 ( 6 ) s. 985-1007
ISSN:
0012-9593
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
polynomial ideals, holomorphic-functions, division, resolutions
Postens nummer:
80466
Posten skapad:
2008-12-09 11:19
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007