transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How do glial-neuronal interactions fit into current neurotransmitter hypotheses of schizophrenia?

Författare och institution:
Daniel Kondziella (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Eiliv Brenner (-); Elvar M. Eyjolfsson (-); Ursula Sonnewald (-)
Publicerad i:
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL, 50 ( 2 ) s. 291-301
ISSN:
0197-0186
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Nyckelord:
nmda antagonist neurotoxicity, fibrillary acidic protein, d-aspartate receptors, high-dose glycine, prefrontal cortex, bipolar disorder, negative symptoms, frontal-cortex, glutamine-synthetase, potential relevance
Postens nummer:
80460
Posten skapad:
2008-12-09 11:16
Posten ändrad:
2009-09-11 15:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007