transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Branching laws for minimal holomorphic representations

Författare och institution:
Henrik Seppänen (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS, 251 ( 1 ) s. 174-209
ISSN:
0022-1236
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
bounded symmetric domains, polynomials, transform, kernels, spaces
Postens nummer:
80459
Posten skapad:
2008-12-09 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007