transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The spherical maximal function on the free two-step nilpotent Lie group

Författare och institution:
Véronique Fischer (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
MATHEMATICA SCANDINAVICA, 99 ( 1 ) s. 99-118
ISSN:
0025-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
ergodic-theorems, heisenberg-group, operators, averages
Postens nummer:
80449
Posten skapad:
2008-12-09 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007