transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypercyclicity in omega

Författare och institution:
Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY, 135 ( 4 ) s. 1145-1149
ISSN:
0002-9939
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
banach-spaces, operators, subspaces, vectors
Postens nummer:
80448
Posten skapad:
2008-12-09 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007