transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How Swedish Lawyers Think about 'Ownership' and Transfer of Ownership - Are We Just Peculiar or Actually Ahead?

Författare och institution:
Claes Martinson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Faber/Lurger - Rules for the Transfer ov Movables. A candidate for European Harmonisation or National Reforms?, s. 69-96
ISBN:
978-3-86653-060-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sellier
Förlagsort:
München
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
80435
Posten skapad:
2008-12-09 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007