transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How has rural tax reform affected farmers and local governance in China?

Författare och institution:
Ran Tao (-); Ping Qin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
CHINA & WORLD ECONOMY, 15 ( 3 ) s. 19-32
ISSN:
1671-2234
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
taxation
Postens nummer:
80413
Posten skapad:
2008-12-09 10:54
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007