transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the congruence ax plus by 1 modulo xy

Författare och institution:
Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); W Holsztynski (-); Pär Kurlberg (-)
Publicerad i:
EXPERIMENTAL MATHEMATICS, 14 ( 4 ) s. 391-401
ISSN:
1058-6458
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
80409
Posten skapad:
2008-12-09 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007