transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Liver-directed overexpression of mitochondrial glycerol-3-phosphate acyltransferase results in hepatic steatosis, increased triacylglycerol secretion and reduced fatty acid oxidation

Författare och institution:
Daniel Lindén (Wallenberglaboratoriet); Lena William-Olsson (-); Andrea Ahnmark (-); Kim Ekroos (-); Carina Hallberg (-); Helena P Sjögren (Wallenberglaboratoriet); Bruno Becker (-); Lennart Svensson (-); John C. Clapham (-); Jan Oscarsson (Wallenberglaboratoriet); Sandra Schreyer (-)
Publicerad i:
FASEB JOURNAL, 20 ( 3 ) s. 434-443
ISSN:
0892-6638
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
glycerol phosphate acyltransferase, low-density-lipoprotein, sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase, rat hepatocytes, general-population, insulin-resistance, deficient mice, expression, prevalence, enzymes
Postens nummer:
80380
Posten skapad:
2008-12-09 10:16
Posten ändrad:
2011-06-28 15:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007