transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimization of resolution and sensitivity of 4D NOESY using multi-dimensional decomposition

Författare och institution:
Tu Luan (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); Victor Jaravine (-); A. Yee (-); C.H. Arrowsmith (-); Vladislav Orekhov (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet)
Publicerad i:
Journal of Biomolecular NMR, 33 ( 1 ) s. 1-14
ISSN:
0925-2738
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi ->
Spektroskopi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
nuclear-magnetic-resonance, large biological macromolecules, maximum-entropy reconstruction, 3-way decomposition, nmr-spectroscopy, structural proteomics, methyl-trosy, spectra, protein, acquisition
Postens nummer:
80349
Posten skapad:
2008-12-09 09:47
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007