transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Release of sex pheromone and its precursors in the pine sawfly Diprion pini (Hym., Diprionidae)

Författare och institution:
Olle Anderbrant (-); Fredrik Östrand (-); Gunnar Bergström (Botaniska institutionen, kemisk ekologi); Ann-Britt Wassgren (Botaniska institutionen, kemisk ekologi); Marie-Anne Auger-Rozenberg (-); Claude Geri (-); Erik Hedenström (-); Hans-Erik Högberg (-); Annette Herz (-); Werner Heitland (-)
Publicerad i:
Chemoecology, 15 ( 3 ) s. 147-151
ISSN:
0937-7409
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
solid-phase microextraction, neodiprion-sertifer, hymenoptera, catch
Postens nummer:
80336
Posten skapad:
2008-12-09 09:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007