transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mucosal immunity and vaccines

Författare och institution:
Jan Holmgren (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi); Cecil Czerkinsky (-)
Publicerad i:
Nature Medicine, 11 ( 4 ) s. S45-S53
ISSN:
1078-8956
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
regulatory t-cells, toxin b-subunit, oral cholera vaccine, experimental autoimmune encephalomyelitis, gut intraepithelial lymphocytes, immunization induces mucosal, vi capsular polysaccharide, virus-like particles, dendritic cells, protective immunity
Postens nummer:
80319
Posten skapad:
2008-12-09 09:11
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007