transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interleukin-1 beta causes pulmonary inflammation, emphysema, and airway remodeling in the adult murine lung

Författare och institution:
Urpo Lappalainen (-); Jeffrey A. Whitsett (-); Susan E. Wert (-); Jay W. Tichelaar (-); Kristina Bry (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY, 32 ( 4 ) s. 311-318
ISSN:
1044-1549
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
necrosis-factor-alpha, smoke-induced emphysema, cigarette-smoke, matrix metalloproteinases, alveolar macrophages, tissue inhibitor, epithelial-cells, in-vivo, mice, il-1-beta
Postens nummer:
80318
Posten skapad:
2008-12-09 09:09
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007