transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immune complement activation on polystyrene and silicon dioxide surfaces Impact of reversible IgG adsorption

Författare och institution:
Anders Sellborn (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Marcus Andersson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Julia Hedlund (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); J. Andersson (-); Mattias Berglin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Hans-Björne Elwing (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Molecular Immunology, 42 ( 5 ) s. 569-574
ISSN:
0161-5890
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
solid-surfaces, monoclonal-antibodies, blood-plasma, 2 parts, deposition, ellipsometry, immunology, neoantigen, frequency, assay
Postens nummer:
80316
Posten skapad:
2008-12-09 09:00
Posten ändrad:
2016-04-28 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007