transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Detecting Grammar Errors in Children's Writing: A Finite State Approach.

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In The 13th Nordic Conference on Computational Linguistics, NODALIDA?01 , Uppsala, May 2001.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
80308
Posten skapad:
2008-12-08 22:49
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007