transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att vilja det rätta - det kyrkliga fältets logik

Författare och institution:
Ulrika Lagerlöf Nilsson (Historiska institutionen)
Publicerad i:
På spaning... Från Svenska kyrkans forskardagar 2007, s. 409-423
ISSN:
1652-8581
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
80305
Posten skapad:
2008-12-08 22:34
Posten ändrad:
2008-12-08 22:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007