transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn och ungas skriftspråkande i skolan och nya medier - urholkning eller utveckling?

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för lingvistik & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007ASLA 2007: Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi, 8-9 november 2007, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet., s. 197-210
ISBN:
978-91-87884-21-4
ISSN:
1100-5629
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
Postens nummer:
80302
Posten skapad:
2008-12-08 22:20
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007