transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Writing in new media a threat to the standard written language?

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för lingvistik & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
SIGWriting 2008, the 11th international conference of the EARLI Special Interest Group on Writing, 11-13 June 2008, Centre for Languages and Literature, Lund University, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
Postens nummer:
80301
Posten skapad:
2008-12-08 22:14
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007