transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of digital text creation in the writing of school children

Författare och institution:
Sylvana Sofkova Hashemi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
The second international DREAM conference: Digital Content Creation: Creativity, Competence, Critique, 18-20 September 2008, University of Southern Denmark, Odense, Denmark,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik ->
Informationsteknologi
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Barnspråk
Postens nummer:
80298
Posten skapad:
2008-12-08 22:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007