transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Naphthalene disrupts pheromone induced mate search in the amphipod Corophium volutator (Pallas)

Författare och institution:
Anna Sara Krång (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
AQUATIC TOXICOLOGY, 85 ( 1 ) s. 9-18
ISSN:
0166-445X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
polycyclic aromatic-hydrocarbons, shrimp palaemon-adspersus, melita-nitida smith, crude-oil extract, salmo-salar l., callinectes-sapidus, endocrine function, surface sediments, outboard engines, baltic sea
Postens nummer:
80285
Posten skapad:
2008-12-08 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007