transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of fish and aquatic habitat complexity on amphibians

Författare och institution:
Tibor Hartel (-); Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Dan Cogalniceanu (-); Kinga Öllerer (-); Oliver Schweiger (-); Cosmin-Ioan Moga (-); Laszlo Demeter (-)
Publicerad i:
HYDROBIOLOGIA, 583 s. 173-182
ISSN:
0018-8158
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
introduced fish, structural complexity, behavioral-responses, species richness, nonnative fish, newts triturus, feeding-habits, tadpoles, conservation, predators
Postens nummer:
80284
Posten skapad:
2008-12-08 16:56
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007