transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Role, routes and effects of manganese in Crustaceans

Författare och institution:
Susanne P. Baden (Institutionen för marin ekologi); Susanne P. Eriksson (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
OCEANOGRAPHY AND MARINE BIOLOGY - AN ANNUAL REVIEW, VOL 44, 44 s. 61-83
ISSN:
0078-3218
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
lobster nephrops-norvegicus, trace-metal concentrations, cancer-irroratus crustacea, palaemon-elegans crustacea, central-nervous-system, crab carcinus-maenas, kong coastal waters, blood-brain-barrier, norway lobster, heavy-metals
Postens nummer:
80281
Posten skapad:
2008-12-08 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007