transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstruction of pollutant lead invasion into the tropical North Atlantic during the twentieth century

Författare och institution:
F. Desenfant (-); A.J. Veron (-); G.F. Camoin (-); Johan Nyberg (Institutionen för geovetenskaper, marin geologi)
Publicerad i:
Coral Reefs, 25 ( 3 ) s. 473-484
ISSN:
0722-4028
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
anthropogenic lead, trace-metals, atmospheric lead, caribbean sea, pb-isotopes, ceratoporella-nicholsoni, basin sediments, surface waters, reef coral, transport
Postens nummer:
80278
Posten skapad:
2008-12-08 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007