transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fifty years of primary production measurements in the Baltic entrance region, trends and variability in relation to land-based input of nutrients

Författare och institution:
Lars Rydberg (Institutionen för geovetenskaper); Gunni Örtebjerg (-); Lars Edler (-)
Publicerad i:
Journal of Sea Research, 56 ( 1 ) s. 1-16
ISSN:
1385-1101
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
skagerrak-kattegat, phytoplankton, sea, exchange, fluxes, water
Postens nummer:
80276
Posten skapad:
2008-12-08 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007