transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Host-pathogen relationships among Escherichia coli isolates recovered from men with febrile urinary tract infection

Författare och institution:
James R. Johnson (-); Flemming Scheutz (-); Peter Ulleryd (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Michael A. Kuskowski (-); Timothy T. O'Bryan (-); Torsten Sandberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Clinical Infectious Diseases, 40 ( 6 ) s. 813-822
ISSN:
1058-4838
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området ->
Mikrobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Nyckelord:
prostate-specific antigen, acute bacterial prostatitis, virulence factors, acute pyelonephritis, papa alleles, urosepsis, strains, women, bacteremia, compromise
Postens nummer:
80258
Posten skapad:
2008-12-08 16:36
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007