transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Internationalisation of Japanese professional business service firms

Författare och institution:
Patrik Ström (Kulturgeografiska institutionen); Jan Mattsson (-)
Publicerad i:
Services Industries Journal, 26 ( 3 ) s. 249-265
ISSN:
0264-2069
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
competitive advantage, commitment
Postens nummer:
80257
Posten skapad:
2008-12-08 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007