transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Market discipline of subordinated debt in banking: The case of costly bankruptcy

Författare och institution:
Eugene Nivorozhkin (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 161 ( 2 ) s. 364-376
ISSN:
0377-2217
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
80254
Posten skapad:
2008-12-08 16:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007