transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hepatic PGC-1 beta overexpression induces combined hyperlipidemia and modulates the response to PPAR alpha activation

Författare och institution:
Christopher J. Lelliott (-); Anna Ljungberg (Wallenberglaboratoriet); Andrea Ahnmark (-); Lena William-Olsson (-); Kim Ekroos (Wallenberglaboratoriet); Anders Elmgren (-); Gunnel Arnerup (-); Carol C. Shoulders (-); Jan Oscarsson (Wallenberglaboratoriet); Daniel Lindén (Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY, 27 ( 12 ) s. 2707-2713
ISSN:
1079-5642
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
high-density-lipoproteins, fatty-acid oxidation, energy-metabolism, coactivator pgc-1, adaptive thermogenesis, insulin-resistance, transgenic mice, receptor-alpha, liver, lipase
Postens nummer:
80241
Posten skapad:
2008-12-08 16:21
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007