transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New insights into the pathogenesis of dilated cardiomyopathy: possible underlying autoimmune mechanisms and therapy

Författare och institution:
Reza Mobini (Hjärt-kärlinstitutionen & Wallenberglaboratoriet); Hans Maschke (-); Finn Waagstein (Hjärt-kärlinstitutionen & Wallenberglaboratoriet)
Publicerad i:
Autoimmunity Reviews, 3 ( 4 ) s. 277-284
ISSN:
1568-9972
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
subsequent immunoglobulin substitution, tumor-necrosis-factor, reactive t-cells, molecular mechanisms, immunoadsorption therapy, inflammatory mediators, cardiac myocytes, autoantibodies, self, receptor
Postens nummer:
80229
Posten skapad:
2008-12-08 16:12
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007