transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antigen-specific in vitro suppression of murine Helicobacter pylori-reactive immunopathological T cells by CD4(+)CD25(+) regulatory T cells

Författare och institution:
Sukanya Raghavan (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi); E. Suri-Payer (-); Jan Holmgren (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Immunology, 60 ( 1-2 ) s. 82-88
ISSN:
0300-9475
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
cholera-toxin, mice, infection, immunization, responses, protection, activation, antibodies, induction, gastritis
Postens nummer:
80219
Posten skapad:
2008-12-08 16:05
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007