transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

GM-CSF enhances protective immunity to cottontail rabbit papillomavirus E8 genetic vaccination in rabbits

Författare och institution:
Jiafen Hu (-); Nancy M. Cladel (-); Zhaohui Wang (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Ricai Han (-); Martin D. Pickel (-); Neil D. Christensen (-)
Publicerad i:
Vaccine, 22 ( 9-10 ) s. 1124-1130
ISSN:
0264-410X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin
Nyckelord:
colony-stimulating factor, invasive cervical-cancer, dna vaccination, intracutaneous vaccination, virus challenge, plasmid dna, intramuscular injection, spontaneous regression, cell, e6
Postens nummer:
80217
Posten skapad:
2008-12-08 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007