transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effects of hydroxyurea on PRV-1 expression in patients with essential thrombocythemia and polycythemia vera

Författare och institution:
Peter Johansson (Hjärt-kärlinstitutionen); Anne Ricksten (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Carina Wasslavik (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Berit Johansson (-); Björn Andreasson (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
HAEMATOLOGICA, 89 ( 10 ) s. 1264-1266
ISSN:
0390-6078
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
Nyckelord:
cells
Postens nummer:
80208
Posten skapad:
2008-12-08 15:56
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007