transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased saliva cortisol awakening response in patients with mild cognitive impairment

Författare och institution:
Karin Lind (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Åke Edman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Arto Nordlund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Tommy Olsson (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 24 ( 5 ) s. 389-395
ISSN:
1420-8008
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
Nyckelord:
pituitary-adrenal axis, alzheimers-disease, adrenocortical axis, plasma-cortisol, hippocampal-formation, feedback-regulation, chronic stress, dementia, secretion, system
Postens nummer:
80206
Posten skapad:
2008-12-08 15:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007