transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Insight into the physiological functions of PDGF through genetic studies in mice

Författare och institution:
Christer Betsholtz (Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi)
Publicerad i:
Cytokine & Growth Factor Reviews, 15 ( 4 ) s. 215-228
ISSN:
1359-6101
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi
Nyckelord:
alpha-receptor expression, lens-specific expression, central-nervous-system, growth factor-a, in-vivo, cell-development, transgenic mice, diabetic-retinopathy, progenitor-cell, deficient mice
Postens nummer:
80205
Posten skapad:
2008-12-08 15:52
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007